Tento web slouží k prezentaci mé tvorby, tudíž zacílím osobní představení tímto směrem. Vezmu to od Adama. Takže: múzy škádlím od útlého mládí. Zkoušel jsem to nejprve s prózou, ovšem lezly z toho výhradně samé pitomosti. A pak mě najednou zničehonic začaly napadat verše. Zprvu to bylo stejně strašné jako prozaické pokusy, ovšem postupně se rodily i věci, za nimiž jsem si už dokázal stát. A dnes mám v šuplíku celkem objemné portfolio poezie, o níž jsem přesvědčen, že není vůbec špatná. Jenomže: najděte dnes někoho, kdo je ochoten číst básně ... Přesto bych je rád někdy vydal knižně. Jsou věci, které člověk udělá (a ochotně) i bez vyhlídky na návratnost investice ...

Pak přišlo pohádkové období, možná inspirované touhou svépomocně opatřit četbu pro mé děti. Každopádně jsem jednu z pohádek poslal do jisté literární soutěže a dokonce vyhrál druhou cenu. Povzbudilo mě to v pokračování grafomanie, leč na publikování svých textů jsem ještě zdaleka nepomýšlel.

Poté jsem založil a celých pět let řídil nezávislý občasník SETKÁVADLO, zaměřený na kulturní na duchovní témata. Byla to výborná škola, prospěla mi zejména pro vybrušování stylistických dovedností.

Další epochou se trochu neočekávaně stalo divadlo. Po lehce punkových začátcích (ještě v Praze) jsem realizoval tři kousky s talentovanými nadšenci z Bystrého v Orlických horách. V prosinci 2019 jsem inscenací živého Betléma zahájil spolupráci s věhlasným dobrušským Divadelním spolkem F. A. Šubert. Aktuálně (v březnu 2020) nacvičujeme mou celovečerní hru Orlíčci v rybníku, kterou na podzim uvedeme jako dárek k výročí 700 let Dobrušky.

S přechodem do zralejšího (a snad i rozumnějšího) věku mě zlákala i próza, především ve formě povídek. Zpočátku jsem vůbec neuvažoval o jejich knižním vydání, spokojil jsem se autorským čtením na zasedáních literárního spolku Regent. Pak jsme však s podobně založeným kamarádem a kolegou ze spolku Mirkem Vostrým přece jen pojali úmysl seznámit se svými příběhy širokou veřejnost (tak širokou, jak jen to půjde). A abych si to mohl řídit po svém, založil jsem vlastní nakladatelství. V březnu roku 2018 tak spatřil světlo světa label TOFANA jako prostor pro realizaci životních snů - mých, Mirkových a kohokoli, kdo projeví zájem ... 

No, mohl bych taky připsat pár vět, co jsem vlastně zač, že? Tak jo: otec tří dospělých dětí, původním povoláním ajťák, poté dlouhá léta působící v bankovnictví (s krátkou přestávkou vyplněnou provozováním vinotéky). Na stará kolena jsem zakotvil v sociálních službách, konkrétně v práci s mentálně postiženými. A tak trochu lituju těch let, kdy jsem dělal něco jiného ... protože tohle není jen zaměstnání, tady člověk cítí, že dělá něco fakt užitečného. A ne jen hromadí zisky pro zahraniční akcionáře. Ve volném čase rád čtu, chodím po horách, piju dobrá vína, poslouchám pěknou muziku - vše pokud možno s manželkou, již jsem pojal coby kmet krátce po padesátce. Neboť na dobrá rozhodnutí není nikdy pozdě.

Ale zpět k literatuře. Zatím jsem v TOFANĚ vydal tiskem tři tituly: román POBLÍŽ NEBE (2018) a povídkové sbírky ZÍTRA UŽ BYLO (2018) a Tenčí než vlákno pavučiny (2019). Rovněž jsem redigoval vydání sborníku poezie 6 hlasů lásky (2019), na němž se kromě mě podílelo 5 dalších básníků. Více najdete na stráce MOJE TVORBA.

Jak vlastně píšu? Velice jsem si oblíbil psaní v ich formě. Nese to s sebou ošidné úskalí: čtenáři nabývají dojmu, že vše co píšu, je více či méně autobiografické. Není tomu tak. Byť píšu v první osobě, jedná se zpravidla o krystalicky čistou fikci, občas protkanou skutečnými příběhy, buď odposlechnutými či mými vlastními (ty jsou však vždycky pořádně upraveny, aby je nikdo nepoznal). A samozřejmě stále platí zlaté pravidlo: píšu-li v první osobě, neznamená to, že se ztotožňuji s názory a životním stylem hlavního (či kteréhokoli jiného) hrdiny. Dokonce se dá říct, že značná část mých "ústředních gerojů" mi pěkně leze krkem.

Co se týče žánru, jeho vymezení je jaksi těžko definovatelné. Asi takhle: humor, romantika, napětí, tajemno ... přeloženo do češtiny: snažím se o svižný, čtivý styl, jehož cílem je čtenáře v první řadě pobavit, napnout a ponořit do tůně záhadného tajemna. Na dně tohoto prvoplánovavého koktejlu pak plavou ony plíživě neodbytné hlubší myšlenky a úvahy, připraveny zakousnout se a nepustit …A kde najdete mou literární stopu?

  • e-shop nakladatelství odpočívá na adrese www.pribehy.eu ... to je přesně to místo, kde si můžete mé knížky blíže načuchnout (třeba formou přečtení ukázek) a v případě zájmu též zakoupit
  • v databázi knih jsem k vidění zde
  • v československé bibliografické databázi jsem taky (zde), ovšem jen tak, aby se neřeklo
  • ... a vpravo dole na stránce je modré kolečko s písmenem f ... to každý zná ... v tomto případě se jedná o přímou cestu do skupiny "Čteme a píšeme", která je rodícím se komunitním prostředím kolem nakladaelství TOFANA.
 .